Tuborg Havn

Tuborg Havn var engang et produktivt industriområde med kendt ølproduktion. I dag er det et mondænt og attraktivt erhvervs- og boligområde med en levende havn, butikscentre og oplevelsescentre. Konkret har vi bidraget med ejendomsretlig rådgivning, matrikulære forandringer, opmåling og afsætning.

PROJEKT DETALJER

Kunde: Carlsberg A/S m.fl.

Periode: 2007-2017

Vores opaver i forbindelse med projektet:
• Rådgivning i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af ejer- og grundejerforeninger
• Opmåling til situationsplaner og etablering af projekteringsgrundlag
• Udstykning af byggefelter og ejerlejlighedsopdeling af nye og eksisterende bygninger
• Stedfæstelse og aflysning af utidssvarende servitutter samt tinglysning af nye servitutter
• Afsætning i forbindelse med byggemodning og opførsel af nye bebyggelser
• 3D opmåling af nye og eksisterende bygninger til BIM samt ”As-Build-opmålinger” til opgørelse og indberetning af bruttoetagearealer til BBR
• Udskillelse af offentlige veje til Gentofte Kommune