Solrød Erhvervskile

Vi er en del af det spændende projekt Solrød Erhvervskile, der efter planen skal munde ud i et storstilet transport-og logistikcenter i området nær Jersie. Vi bidrager bl.a. med ekspertise indenfor facilitering af lokalplan, opmåling af eksisterende forhold, ledningsomlægning, udstykninger og håndtering af servitutter. Projektet kører i flere faser, hvor første del forventes at stå klar i 2021.

PROJEKT DETALJER

Kunde: Samarbejde med entrepriseselskabet Stender
Periode: 2016–2025 (forventet)

Vores opgaver i forbindelse med projektet:  
• Udarbejdelse af lokalplan
• Facilitering af kontakt mellem sælgere og købere
• Opmåling af eksisterende forhold
• Udstykninger
• Håndtering af servitutter