LedendeRådgiver

Vi er i tæt kontakt med forskellige aktører på det byggeretlige og ejendomsretlige område hver eneste dag, og vi samarbejder med eksterne rådgivere, ingeniører, advokater, arkitekter og ejendomsmæglere.

Her er et kort resumé af, hvad vi tilbyder:

  • Ejerlejlighedsopdeling
  • Skelforretning
  • Udstykninger og andre matrikulære forandringer
  • Fysisk planlægning
  • Udarbejdelse og tinglysning af deklarationer
  • Opmåling (terræn, huslejearealer)

Foruden ovenstående ydelser kan vi tilbyde en faglig ekspertise inden for ejendomsretlige forhold – både når det gælder spørgsmål om hævd og naboret, private vejes retsforhold eller ved ejendomsudvikling. Vi har endvidere en særskilt planlægningsafdeling, som alene beskæftiger sig med fysisk planlægning, herunder udarbejdelse af lokalplaner og bebyggelsesplaner.