carlsberg_130916_039

Privat Grundejer

En landinspektør beskæftiger sig, kort fortalt, med matrikulære arbejder, opmåling, skel, kortlægning og ejendomsretlig rådgivning. Det er kun privatpraktiserende landinspektører, der må udføre matrikulære arbejder dvs. afsætte og afmærke skel, samt foretage ændringer af skellenes beliggenhed.

 

Vi kan tilbyde følgende ydelser:

  • Fastlæggelse og afmærkning af skel
  • Opdeling af din ejendom ved udstykning
  • Afsætning af en ny bygning eller tilbygning
  • Opmåling af din ejendom
  • Opdeling af din ejendom i ejerlejligheder
  • Rådgivning af naboretlige forhold
  • Tinglysning og udarbejdelse af servitutter