Nærheden

Byudviklingsprojektet NærHeden ved Hedehusene er et bud på fremtidens moderne forstad, hvor der skal bygges 3.000 boliger samt skole, kontorerhverv, liberalt erhverv, detailhandel, kultur og offentlig service.

PROJEKT DETALJER

Kunde: Byudviklingsselskabet NærHeden P/S

Periode: 2015-2036

Vores opgaver i forbindelse med projektet:
• Ejendomsdannelses- og -retlig rådgivning
• Rådgivning i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning
• Udstykning af storparceller, veje m.m
• Opmålings- og afsætningsopgaver i forbindelse med infrastruktur og bebyggelse m.m
• Administration af kortgrundlag, areal- og bebyggelsesoversigter m.m

NærHeden – udvikling af en helt ny bydel syd for Hedehusene