Hovedstadens Letbane

Mølbak Landinspektører A/S har indgået en rammeaftale med Hovedstadens Letbane I/S om bistand i forbindelse med planlægning, projektering og etablering af den cirka 27 km lange letbane på Ring 3 mellem Ishøj og Lyngby.

PROJEKT DETALJER

Kunde: Hovedstadens Letbane I/S

Periode: 2014 – igangværende

Vores opgaver i forbindelse med projektet:
• Kvalitets- og fuldstændighedskontrol af punktsky og digitaliserede vektormodeller
• Konvertering af eksisterende grunddata fra Geodatastyrelsen, den digitaliserede vektormodel og opmålingsdata til Det Digitale Anlæg, DDA
• LER-undersøgelser og forhandling med vejmyndigheder og private lodsejere om etablering af permanente fikspunkter for det samlede anlæg
• Etablering af permanente fikspunkter, gennemførsel af præcisions nivellement og koordinering af permanente fikspunkter med statisk GPS