molbak_roskilde_-3_rezizeLandmand

Vores landinspektører kan rådgive dig om landbrugsmæssige dispositioner i forhold til landbrugslovens bestemmelser. Derudover kan vi tilbyde rådgivning i forbindelse med ejendomsudvikling – fra bar mark til by.

Mølbak Landinspektører A/S kan være dig behjælpelig med:

  • Oprettelse af bygningsløse landbrugsparceller
  • Samdrift og forpagtning af landbrugsejendomme
  • Oprettelse af medhjælperbolig/aftægtsbolig i overflødiggjorte landbrugsbygninger
  • Ophævelse af landbrugspligt
  • Beregning af fradragsarealer
  • Planlov vejledning