vindingeKommune

Som det tidligere Roskilde Amts faste landinspektør ved ekspropriationer kan vi tilbyde kommunerne ydelser inden for det ekspropriationsretlige område. Hvad enten det gælder rådgivning om ekspropriationsretlige forhold, erstatningsfastsættelsen i forbindelse med ekspropriation eller udarbejdelse af ekspropriationsmateriale, har Mølbak Landinspektører A/S en mangeårig erfaring inden for området.
Vores planlægningsafdeling med erfarne tidligere kommunale planmedarbejdere og landskabsarkitekter kan bistå kommunerne med byudvikling og lokalplanlægning. Vi har stor erfaring med udarbejdelse af lokalplaner (udstykningsforslag og bebyggelsesplaner) og detaljerede servitutredegørelser af lokalplanområdets servitutter.

 

Vi kan tilbyde ydelser indenfor:

  • Fysisk planlægning
  • Ekspropriation
  • Matrikulære forandringer
  • Opmålingsarbejder