Kloakering for kommuner

Rådgivning, planlægning og projektering for forsyningsselskaber i forbindelse med kloakering af 300 ejendomme i henholdsvis Solrød og Greve Kommune.

PROJEKT DETALJER

Kunde : KLAR Forsyning

Periode: 2011 – igangværende

Vores opgaver i forbindelse med projektet:
• Opmåling af situationsplaner og servitutundersøgelser
• Forhandling af aftalegrundlag med den enkelte lodsejer om projektets gennemførelse, anlægsmetoder, reetablering af dræn, beplantning og landbrugsarealer m.m.
• Udarbejdelse af aftalegrundlag og erstatningsberegninger
• Opmåling af arbejdsarealer og beregning af afgrødetab og strukturskadeerstatninger

molbak LER