Fortegnelse over behandlingsaktiviteter

jf. persondataforordningens art. 30

Senest revideret: maj 2018
Hent som PDF

1) Navn og kontaktoplysninger

 • Mølbak Landinspektører A/S
 • Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde, Danmark
 • CVR: 25483839
 • Telefon: +4570200883
 • Email: molbak@molbak.dk
 • Web: molbak.dk

Virksomhedens Databeskyttelsesrådgiver

Mølbak Landinspektører A/S har ikke en databeskyttelsesrådgiver.

2) Formål

Virksomheden behandler udelukkende personoplysninger nødvendige for at udføre matrikulære og tekniske opgaver og rådgivning for kunder og klienter, og varetage administrative opgaver forbundet med personaleadministration.

3) Kategorier af registrerede og personoplysninger

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer.

 • Pårørende
 • Kommende, Nuværende og tidligere ansatte
 • Kunder
 • Klienter
 • Forretningsforbindelser herunder leverandører og samarbejdspartnere
 • Interessenter til det matrikulære arbejde

3.a) Oplysninger, som behandles om de registrerede personer

Der behandles følgende oplysninger.

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Matrikelnummer
 • CPR-nummer

4) Kategorier af modtagere ved videregivelse

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer.

Mølbak Landinspektører A/S’ medarbejdere vil have adgang til oplysningerne under opgavens udførelse. Derudover kan følgende offentlige myndigheder få overdraget oplysningerne, når dette er relevant for opgaven.

 • Erhvervsstyrelsen
 • Kystdirektoratet
 • Miljøstyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen
 • Geodatastyrelsen
 • SKAT
 • Kommuner hvor opgaven udføres og har relevans
 • Udbetaling Danmark

Derudover vil oplysninger gives videre til primære og sekundære lodsejere, og deres repræsentanter.

Der er primært tale om følgende repræsentanter, der kan repræsentere parter i sagen.

 • Advokater
 • Ejendomsmæglere
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Revisorer

I sager hvor det er nødvendigt, kan oplysningerne også overdrages til følgende institutioner.

 • Skifteretten
 • Tinglysningsretten
 • Kreditforeninger
 • Andre rettighedsindehavere, eller parter for hvem kendskab til oplysningerne er påkrævet.

4.a) Tredjelande og internationale organisationer

Mølbak Landinspektører A/S overfører ikke personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

5) Slettefrister

Mølbak Landinspektører A/S opbevarer regnskabsmaterialer, heriblandt oplysninger om kunder og opgaver, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører jf. Bogføringslovens § 10, hvorefter personoplysningerne slettes, eller opbevares efter kundens ønske.

Målinger og tekniske data gemmes på matrikelnummer.

Personoplysninger om medarbejdere slettes efter 3 år.

6) Tekniske og organisatoriske foranstaltninger

De tekniske og organisatoriske foranstaltninger som Mølbak Landinspektører A/S gør brug af er bl.a.

 • Firewall
 • Anti-virus programmer & anti-malware programmer
 • Der køres med backup, så integriteten af personoplysninger sikres.
 • Personoplysningerne tilgås kun af medarbejdere, som igennem deres arbejde, har brug for at anvende oplysningerne.
 • Alle placeringer, digital såvel som fysisk, med personlige oplysninger, har begrænset adgang.
 • Alle vores brugere logger på et Citrix skrivebord som kun kan tilgås vha. verificeret brugernavn/adgangskode.
 • Adgange uden for Virksomhedens egne netværk skal bekræftes med en to-faktor-autentifikation i form af en SMS.
 • Alle placeringer, digital såvel som fysisk, med personlige oplysninger, har begrænset adgang.
 • Medarbejdere instrueres i at håndtere persondata.