carlsberg_130916_056rezizeEntreprenør

Hos Mølbak Landinspektører A/S har vi mangeårig erfaring med afsætning af byggerier af forskellig størrelse og karakter, samt afsætning til etablering af vej- og kloakanlæg. Vi er bevidste om vigtigheden af landinspektørens rolle i den sammenhæng, således at realiseringen af dit projekt kan forløbe optimalt.

Vi kan eksempelvis tilbyde dig ydelser inden for områder som:

  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag
  • Etablering af fikspunkter
  • Fastlæggelse af modulnet
  • Afsætning (galger / sikringspæle / beton)
  • Servitut- og byggelinieattester

Vi har stor erfaring indenfor ejendomsretlig rådgivning, og vi er vant til at føre en tæt dialog med byggeriets mange aktører, herunder bygherre, kommune og arkitekt. Vi er garant for, at dit byggeri bliver opført i overensstemmelse med den gældende lovgivning samt bestemmelser i den fysiske planlægning og de privatretlige aftaler.