Coronavirus/Covid-19

Mølbak Landinspektører A/S følger opfordringen fra Statsministeren og myndighederne med henblik på at mindske risiko for spredning af Coronavirus/Covid-19. Virksomheden fortsætter med alle aktiviteter som normalt, dog med følgende ændringer:

  • Alle medarbejdere er på arbejde. De fleste arbejder hjemmefra, og få arbejder fra vores kontorer rundt omkring i landet. Alle medarbejdere tager i deres arbejde ansvar for at minimere risiko for spredning af virusset, og alle er instrueret i, hvordan kontakt med kunder, samarbejdspartnere, leverandører, kollegaer mv. skal håndteres i henhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.
  • Al rådgivning, sagsbehandling, gennemførelse af matrikulære opgaver, opmåling og afsætning på byggepladser samt opmåling i øvrigt varetages som sædvanligt. I de tilfælde, hvor der er behov for at mødes med kunden, sker dette under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger om ikke at samles i større grupper, holde afstand og sørge for god håndhygiejne.
  • I det omfang, det er muligt, vil al mundtligt kommunikation foregå over telefon eller online dog undtaget, hvor det er nødvendigt at foretage opmålinger og besigtigelse af opgaver.
  • På de byggepladser og i de virksomheder, hvor der er udstedt særlige restriktioner, er alle vores medarbejdere naturligvis informeret og instrueret herom, og alle kunder og samarbejdspartnere kan forvente en nøje overholdelse af disse restriktioner af vores medarbejdere.

Som kunde hos og/eller samarbejdspartner med Mølbak Landinspektører A/S kan du forvente samme professionelle rådgivning, høj faglighed i opgavevaretagelse samt samme høje service som under normale omstændigheder.

Vi holder os naturligvis opdateret om den generelle udvikling, og eventuelle nye anbefalinger fra myndighederne vil blive fulgt. Vi holder vores kunder og samarbejdspartnere orienteret, hvis der skulle ske ændringer i forhold til virksomhedens aktiviteter.

Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 08 83, mail molbak@molbak.dk eller din normale kontaktperson hos Mølbak Landinspektører A/S (se evt. under Medarbejdere).