Bygherrecarlsberg_130916_057

Uanset byggeriets størrelse er det altid en god idé, at få belyst, hvilke muligheder og begrænsninger den enkelte ejendom er underlagt. Vi kan som samarbejdspartner tilbyde dig en professionel aktør, der er vant til at indgå i samspil med byggeriets mange interessenter.
Vi har en mangeårig erfaring i rådgivning af offentlige og private bygherrer og af byggerier af forskellig størrelse og karakter.
Mølbak Landinspektører A/S kan være dig behjælpelig med:

  • Indsamling og bearbejdning af ejendomsdata
  • Vurdering af muligheder i forhold til den fysiske planlægning
  • Privatretlige servitutters betydning for byggeprojektet
  • Rådgivning i forhold til gældende lovgivning (Planlov, BR15 mv.)
  • Opmåling til projekteringsgrundlag
  • Ejerlejlighedsopdeling