Mere tilfredse borgere for færre ressourcer

Mølbak Landinspektører A/S rådgiver kommuner og ledningsejere m.fl. med areal- og rettighedserhvervelse gennem frivillige aftaler og ekspropriation.

Vi har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre erhvervelsesprocesser, og i den forbindelse optimere og tilpasse projekter og anlæg, så bygherren sparer tid og omkostninger, og berørte lodsejere føler sig hørt og ordentligt behandlet. Som ledende landinspektør for baneanlæg i hele landet har vi specialistviden, som kommer dit projekt til gode.

Vi hjælper dig med

  • Optimering ved arealerhvervelse.
  • Besigtigelse og forhandling med lodsejere.
  • Afværgeforanstaltninger og mindre indgribende løsninger – lavere erstatninger.
  • Erstatningsfastsættelse, herunder for ulemper.
  • Proces- og projektledelse, herunder grænsefladekoordinering.

Kontakt områdechef:

 Casper Thybo
 20 73 38 83
 cto@molbak.dk

arealerhvervelse