Ringsted-banen: Mølbak Landinspektører A/S har rådgivet ved 600 ekspropriationer

3. juni 2019

Hos Mølbak Landinspektører A/S rådgiver vi De Statslige Ekspropriationskommissioner i forbindelse med et af Danmarks største anlægsprojekter i nyere tid. Der ligger et omfattende ekspropriationsarbejde bag projekter af samme kaliber som den nye København-Ringsted-bane.

Ringsted-banen: Mølbak Landinspektører A/S har rådgivet ved 600 ekspropriationer - Mølbak Landinspektører

Siden 2011 har vi hos Mølbak Landinspektører A/S rådgivet ved op mod 600 ekspropriationer i forbindelse med etableringen af den nye jernbanestrækning. Ledende landinspektør på projektet Søren Kjerside Hansen fortæller med et glimt i øjet, at han praktisk taget har gået hele den 60 kilometer lange strækning.

»Vi har rådgivet kommissionen i hver enkelt sag, så vi har været involveret i ekspropriationen af mere end 600 ejendomme. Banedanmark har haft de indledende samtaler med de berørte lodsejere. Herefter er sagen blevet givet videre til De Statslige Ekspropriationskommissioner, som udmåler og fastsætter erstatningen – det er altså denne instans, som vi bistår med vores ejendomsfaglige viden,« siger Søren Kjerside Hansen.

Op mod 900 individuelle sager

Allerede i 2005 – det vil sige flere år før vedtagelsen af Ringsted-banen – begyndte staten at ekspropriere enkelte ejendomme, fordi nogle lodsejere kom i klemme af rygterne om det store anlægsprojekt.
Det er ikke kun lodsejere, der har været ramt af ekspropriationerne til den nye jernbane. En lang række brugere er også blevet berørt af opførelsen af det omfattende anlægsprojekt.

»I Brøndby er et stort antal kolonihaver eksempelvis blevet berørt af ekspropriation. Det er kommunen, der ejer grundene, men kolonihaveforeningerne lejer dem, og dertil er der foreningernes medlemmer, som ejer de enkelte kolonihavehuse. Vi nærmer os nok 800-900 individuelle sager,« siger Søren Kjerside Hansen.

Det store juridiske arbejde venter

Selvom den nye jernbanestrækning København-Ringsted officielt åbnede 31. maj 2019, er vores arbejde langt fra slut. Søren Kjerside Hansen og hans team er også ansvarlige for fastlæggelse og registrering af alle de nye ejendomsgrænser langs det nye banelegeme. Ligeledes forestår vi arbejdet med tinglysning af de ændrede ejerforhold og pålæg af servitutter til sikring af de nye anlæg – det vil sige den matrikulære og tinglysningsmæssige berigtigelse af anlægget.

»Ringstedbanen kommer til at vare flere år endnu som projekt for os, for berigtigelsen er den største del af arbejdet, som vi kun lige er begyndt på. Vi skal ud at fastlægge de nye skel og sikre, at det, der er eksproprieret, også holder. Hvis det viser sig, at der er brugt større arealer til anlægget, end forventet, skal vi i samarbejde med De Statslige Ekspropriationskommissioner sørge for, at der sker en efterbetaling til de berørte lodsejere. Vi skal endvidere sørge for registrering af de nye skel og arealer samt opdatering af matrikelkort hos Geodatastyrelsen. Det er en stor og langvarig proces, og der går en del år, inden projektet er helt lukket for vores vedkommende,« siger Søren Kjerside Hansen.

Hos Mølbak Landinspektører A/S rådgiver vi ved en række andre større projekter, herunder Carlsberg Byen, Hovedstadens Letbane og byudvikling hos By & Havn. Alligevel har arbejdet med København-Ringsted-banen været i særklasse.

»Dette er det største projekt, jeg har været involveret i, og jeg er ellers også involveret i eksempelvis Cityringen i København. Ved Cityringen bliver faktisk flere ejendomme berørt af anlægget, men da det meste foregår under jorden, er vores arbejde med berigtigelsen efterfølgende ikke nær så omfattende,« siger Søren Kjerside Hansen.

Mølbak Landinspektører A/S er et af Danmarks førende landinspektørsfirmaer. Vi rådgiver blandt andet kommuner og ledningsejere med areal- og rettighedserhvervelse gennem frivillige aftaler og ekspropriation.