Overvågning af brobyggeri skaber sikker togdrift

17. april 2019
Med deformationsmåling skal Mølbak Landinspektører A/S blandt andet overvåge, at baneanlægget ikke bliver beskadiget under etableringen af en ny vejbro i Hedehusene.
Mølbak i Nærheden - Bro 4

Det kræver stram tidsstyring, præcision og et højt sikkerhedsniveau at bygge en bro over Danmarks mest trafikerede jernbanestrækning uden nævneværdigt at påvirke togdriften mellem København og resten af landet.

Foruden traditionelle opgaver med landmåling har Mølbak Landinspektører A/S en særlig opgave i forbindelse med opførelsen af den nye vejbro, der skal forbinde den nye bydel Nærheden i syd med det eksisterende Hedehusene nord for baneanlægget.

Mølbak Landinspektører A/S har ansvaret for at overvåge, at bygge- og anlægsaktiviteterne ikke påvirker baneanlægget i form af forskydninger af skinnerne, sætninger i banelegemet og lignende, der kan være til fare for en sikker togdrift.

Mølbak i Nærheden

Alarmering ved forskydninger

Det sker med en deformationsmåling med præcisionsudstyr, der dagligt monitorerer anlægget og skal registrere samt alarmere ved de mindste forskydninger af anlægget.

”Monitoreringen handler om kontrol. Vi skal overvåge og sikre, at baneanlægget forbliver intakt. Sker der bevægelser i skinnernes position, må det ikke overskride de fastlagte tolerancer. Skulle det ske, kan vi opdage det i tide og alarmere, så der kan tages de nødvendige forholdsregler,” siger kort-og landsmålingstekniker René Aabye Dam, områdechef for landmåling hos Mølbak Landinspektører A/S.

”Vi opererer med meget små tolerancer, og en del af opgaven er også at være opmærksom på de øvrige forhold, der kan påvirke baneanlægget. En dag med store temperaturudsving fra eksempelvis frostgrader til 10 plusgrader, høj sol og varme eller kulde i det hele taget får skinnerne til at bevæge sig marginalt – dog aldrig på en måde, så det bringer sikkerheden i fare. Men når et så omfattende bygge- og anlægsarbejde foregår så tæt på skinnerne, er der altid en risiko, og derfor kræver det løbende overvågning,” siger René Aabye Dam.

Vartegnet til fremtidens bydel

Bygherre er Høje-Taastrup Kommune og Nærheden P/S, mens Jorton A/S er entreprenør på opgaven.

Broen er en arkitektonisk fængende såkaldt Skråstagsbro med en stor pylon og skal fungere som et vartegn for Nærheden, der er en helt ny bydel, som over de næste 20 år udvikles med op til 3.000 boliger som et bud på fremtidens forstad. Målet er, at hverdagen skal være nem og fællesskabet stærkt blandt de 8.000 kommende indbyggere. Midlet er en tæt lav by med stærke fællesfaciliteter og nem adgang til storby, natur, indkøb, skole og idrætsfaciliteter.

Den nye bro får en spændvidde på ca. 42 meter og spænder over alle fire hovedspor og to sidespor på Vestbanen. Planen er, at ramperne skal være anlagt og etableret, så broelementerne kan hejses på plads til september, inden broen skal stå endelig klar til indvielse inden årets udgang.

”Det er spændende projekt at være tæt på og samtidig være en del af noget, der har så stor betydning for det nye område,” siger René Aabye Dam.

Mølbak Landinspektører A/S er repræsenteret på byggepladsen i hele byggeperioden.

Vil du høre mere om projektet, kontakt René Aabye Dam, Kort- og Landmålingstekniker, Chef Landmåling, tlf. 9189 1930.