Stort bolig- og erhvervsområde under udvikling i Roskilde

22. januar 2019

Mølbak Landinspektører A/S er i gang med at udarbejde servitutredegørelsen for området, som indeholder flere end 100 servitutter. Områdechef Casper Thybo ser frem til at rådgive endnu flere af lodsejerne.

Ringstedgades-helhedsplan-arkitekttegning-set-fra-Jernbanegade

Illustration:
Roskilde Kommune, helhedsplan for Ringstedgade.

Et stort by- og boligudviklingsprojekt i det centrale Roskilde er på tegnebrættet. Mølbak Landinspektører A/S, som er den største landinspektør i Roskilde, har i konkurrence vundet opgaven med at udfærdige servitutredegørelsen for hele projektområdet for Roskilde Kommune.

Hvis helhedsplanen bliver vedtaget i Roskilde byråd, bliver et større sammenhængende område udviklet til nyt boligområde med plads til 28.000 kvadratmeter boliger og cirka 4.000 kvadratmeter erhverv. Det kan betyde store gevinster for de nuværende ejere af ejendommene. Mølbak Landinspektører er i gang med at udfærdige servitutredegørelsen, som indeholder flere end 100 servitutter, og ligger derigennem inde med det samlede overblik over servitutter og andre bindinger i området.

»Vi er ved at lægge sidste hånd på servitutredegørelsen for området, som i øvrigt ligger lige i vores baghave. Det betyder, at vi kender ejendommene indgående og står til rådighed med kompetent rådgivning for lodsejerne i de kommende faser. Vi er allerede i gang med at rådgive flere af lodsejerne,« siger Casper Thybo, områdechef for Areal og Rettigheder i Mølbak Landinspektører.

Udviklingsprojektet er en helhedsplan for området langs indfaldsvejen Ringstedgade, som ligger i umiddelbart forlængelse af Roskildes indre ring. Langs vejen ligger blandt andet lavere boligbyggeri af købstadskarakter, en række mindre erhvervsdrivende og en stor trælasthandel, som dominerer en del af projektområdet. Lige bagved ligger Roskilde Idrætspark, som er under ombygning til et større stadion af superligastandard. Hele dette område ønsker Roskilde Kommune udviklet med flere boligkarréer til 245 nye boliger, flere parkeringspladser og forbedrede erhvervsmuligheder.

»Mølbak Landinspektører A/S er eksperter i denne type udviklingsprojekter, og vi kan rådgive ejerne af de enkelte ejendomme, så de kan få optimal værdi af den kommende lokalplan. Nogle vil måske ønske at sælge deres areal til en udvikler, mens andre selv vil udvikle deres ejendom, og vi kan rådgive om begge dele,« siger Casper Thybo.

Mølbak Landinspektører A/S har et stærkt hold til at rådgive om såvel lokalplans- og byudviklingsprocessen som i konkrete areal- og rettighedsproblematikker, udstykning og ejerlejlighedsopdeling. Landinspektørvirksomheden kan eksempelvis udarbejde arealbindingskort til de enkelte ejere eller fastlægge skel mv. til brug for den kommende udvikling af ejendommene.