Byudvikling: Gå-hjem-møder med Mølbak og Lundgrens 2018-2019

2. november 2018

I samarbejde med Lundgrens afholder Mølbak Landinspektører A/S i løbet af 2018 og 2019 en række gå-hjem-møder om byudviklingsprojekter. Vi fokuserer på blandt andet myndighedsbehandling, arealer, rettigheder, udbud og entreprise. Hvert møde repræsenterer et trin i processen med gennemførelse af et byudviklingsprojekt, og oplæggene vil så vidt muligt være case-baserede.

Byudvikling: Gå-hjem-møder med mølbak og lundgrens 2018-2019

Første gå-hjem-møde afholdes torsdag den 29. november 2018, hvor vi fokuserer på:

Overvejelser før opstart af byudviklingsprojekt I (før projektering)

Oplægsholdere: Titti Kopp, advokat, ph.d., Head of Environment hos Lundgrens, Jochen Mayer, indehaver af firmaet ”Din arkæolog”, Karsten L. Willeberg-Nielsen, landinspektør, afdelings- og projektchef, Mølbak Landinspektører A/S, Jesper Dichmann Sørensen, jurist og afdelingschef, Mølbak Landinspektører A/S, samt Annette Seibæk, landinspektør, Mølbak Landinspektører A/S.

Program:

 1. Præsentation af dagens emner
 2. Indledende og afsøgende dialog mellem planmyndighed og byudvikler
 3. Udarbejdelse af lokalplaner i samarbejde mellem planmyndighed og byudvikler
 4. Arkæologiske forundersøgelser – den juridiske vinkel med udgangspunkt i Statsrevisorernes kritik af praksis
 5. Arkæologiske forundersøgelser – den praktiske vinkel med fokus på besparelse

Målgruppe:
Bygherrer, entreprenører, projektudviklere, arkitekter og offentlige myndigheder, der arbejder med byudvikling.

Forplejning:
Vi byder velkommen med eftermiddagskage samt kaffe, te mv.

Tilmelding:
Deltagelse er gratis, og du kan tilmelde dig per mail på event@lundgrens.dk att. Marlene Børjesson senest den 22. november 2018.

I alt afholder Lundgrens og Mølbak Landinspektører A/S syv gå-hjem-møder i løbet af 2018 og 2019:

 1. møde d. 29. november 2018: Overvejelser før opstart af byudviklingsprojekt 1 (før projektering)
 2. møde d. 16. januar 2019: Overvejelser før opstart af byudviklingsprojekt I1 (før projektering)
 3. møde d. 21. marts 2019: Myndighedsprocessen vedrørende byudviklingsprojekter I (projekteringsfasen)
 4. møde d. 6. juni 2019: Myndighedsprocessen vedrørende byudviklingsprojekter II (projekteringsfasen)
 5. møde d. 5. september 2019: Byudviklingsprojekt efter vedtagelse af lokalplan (projekteringsfasen)
 6. møde d. 3. oktober 2019: Håndhævelse i byggefasen
 7. møde d. 28. november 2019: Ibrugtagning af byggeri (efter afslutning af byggefasen)

Dato: 29.11.2018
Tid: 14:00 - 17:00
Sted:
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB
TUBORG BOULEVARD 12
2900 HELLERUP

Download program som PDF.