NærHeden – udvikling af en helt ny by

8. august 2018
I de kommende år bidrager Mølbak Landinspektører A/S til at skabe en ny, bæredygtig forstad med boliger, handelsliv, skoler, institutioner og moderne sportsfaciliteter. Den nye bydel NærHeden vokser op syd for jernbanen i Hedehusene, og over de næste 20 år skal et område på cirka 65 hektar bebygges. Som rådgivende landinspektør har Mølbak Landinspektører A/S et særligt ansvar for udstykning og udformningen af ejendomme.
NærHeden – udvikling af en helt ny bydel syd for Hedehusene. - MØLBAK Landinspektører
»NærHeden er allerede en fungerende by, og det er naturligvis en spændende opgave at være med til at lave helt fra bunden. Vejene er der nu, og de første beboere er flyttet ind,« siger Lars Gjøg Petersen, der er projektdirektør i Mølbak Landinspektører A/S.

Det Grønne Loop kommer til at forbinde det nye boligområde med det eksisterende Hedehusene, og her bliver handel, kultur og idræt, læring, skole og transport lagt på et sammenhængende vejforløb, der krydser jernbanen.

Udstykning og afledning
Mølbak Landinspektører A/S har blandt andet haft til opgave at udstykke arealerne for NærHedens springhal, skolen, læringshuset og en række boligklynger. Med klimaforandringer og stigende nedbørsmængder har lokal afledning af regnvand en afgørende betydning for placeringen af bebyggelsen i NærHeden. Regnvandet skal kunne finde vej til bassiner og trænge ned i jorden i stedet for at oversvømme bygninger og give vandskader.

»I et tætbebygget boligområde som NærHeden vil vandet blive udledt over anden mands grund, og der medvirker vi til at finde nogle gode løsninger,« siger Lars Gjøg Petersen.

Afklaring af rettigheder
Desuden har vejene været en vigtig opgave, hvor Mølbak Landinspektører A/S blandt andet har afklaret rettighederne til vejene og de tilknyttede anlæg.

»Vi er som landinspektører altid skellets ambassadør, og vi foretager uvildige juridiske vurderinger ud fra det princip. Udstykning af alle byggegrunde og storparceller skal ske i overensstemmelse med lokalplaner, regler for vejrettigheder og fællesanlæg og andre forvaltningsregulativer. På den måde opnår man den største harmoni i et fælles byrum som NærHeden,« fortæller projektdirektør Lars Gjøg Petersen.

Der er åbent hus i NærHeden søndag 12. august 2018.