Landinspektøren som profession fylder 250 år

1. august 2018
Sommeren 2018 er et skelsættende tidspunkt. I disse dage er det nemlig 250-året for etableringen af landinspektør-professionen. Landinspektører arbejder med ejendomsret og opmåling, fortæller Jens Mølbak, der er administrerende direktør i Mølbak Landinspektører A/S. Gennem 250 år har landinspektører derfor spillet en vigtig rolle for udviklingen af det danske samfund, eksempelvis ved anlæggelsen af jernbanenettet, veje, broer – og byer.
Landinspektøren som profession fylder 250 år. Sommeren 2018 er et skelsættende tidspunkt. I disse dage er det nemlig 250-året for etableringen af landinspektør-professionen. - Mølbak Landinspektører

Landinspektører arbejder med ejendomsret og opmåling, fortæller Jens Mølbak, der er administrerende direktør i Mølbak Landinspektører A/S. Gennem 250 år har landinspektører derfor spillet en vigtig rolle for udviklingen af det danske samfund, eksempelvis ved anlæggelsen af jernbanenettet, veje, broer – og byer.

»Især har en beskikket landinspektør eneret til at udstykke ejendomme og ændre på skellene mellem dem. Det er altså i høj grad en juridisk opgave, som landinspektøren udfører – en opgave, som har økonomiske betydning for den enkelte grundejer. Hvem ejer området – og hvad må det bruges til? Det er faktisk også hele grundlaget for den måde, vi belåner ejendomme herhjemme,« siger Jens Mølbak.

Hævdvundne begreber
Det danske sprog har adskillige ord, som kommer fra landinspektørernes arbejde. Vi bruger eksempelvis begreber som skelsættende, en milepæl og hævdvunden.

»Hævdvunden er et begreb, man på dansk bruger i overført betydning – men det er meget konkret i vores landinspektørsprog. Når nogen vinder hævd over et område, må de bruge det, plante træer på det eller anlægge en vej på det – også selv om det egentlig ligger på en andens grund. Det er noget, man skal være meget opmærksom på eksempelvis ved ejendomssalg,« fortæller Jens Mølbak.

Landinspektørerne har opmålt matrikler og afgjort ejendomsret siden 1768. Den danske Landinspektørforening blev dog først stiftet langt senere, nemlig i 1875. Ved årsskiftet havde foreningen 1432 medlemmer, hvilket er størstedelen af alle uddannede landinspektører i Danmark.

For yderligere oplysninger: Kontakt Jens Mølbak, tlf. 2078 4645, mail jm@molbak.dk